Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en openbare werken

De gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening en openbare werken adviseert bij alle belangrijke dossiers op het vlak van de ruimtelijke ordening. Daarnaast geeft de gemeenteraadscommissie haar advies bij ingrijpende openbare werken.

Per fractie zijn een aantal mensen afgevaardigd die in de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en openbare werken (RO&OW) zetelen.

Deze gemeenteraadsleden nemen deel aan het overleg:

  • Lisette Boeckx namens CD&V
  • Michel De Maeyer namens CD&V
  • Gert Dierckx namens CD&V
  • Mario Verhaert namens O1
  • Marc Verhulst namens O1
  • Dag Pas namens N-VA
  • Joeri Janssens namens sp.a-sociaal&anders

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP