Gemeente Olen

Raadscommissie ruimtelijke ordening en openbare werken

De raadscommissie voor ruimtelijke ordening en openbare werken adviseert bij alle belangrijke dossiers op het vlak van de ruimtelijke ordening.  Daarnaast geeft de commissie haar advies bij ingrijpende openbare werken.

Per fractie zijn een aantal mensen afgevaardigd die in de commissie ruimtelijke ordening en openbare werken (RO&OW) zetelen.  

Deze raadsleden nemen deel aan het overleg:

  • Lisette Boeckx namens CD&V
  • Eddy Molenberghs namens CD&V
  • Kris Gebruers namens CD&V
  • Mario Verhaert namens O1
  • Marc Verhulst namens O1
  • Dag Pas namens N-VA
  • Jef Peeters namens N-VA
  • Witje Mertens namens sp.a

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP