Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Mondiale vorming in de Olense scholen

Olen heeft vele jaren een samenwerking onderhouden met Ixcán in Guatemala. Eind 2014 werd de laatste samenwerkingsband, tussen enkele scholen van Olen en Ixcán, afgerond.

De Olense werkgroep, waarin leerkrachten geëngageerd zijn van Toermalijn, De Knipoog en De Kriebel, besliste om hun bijeenkomsten verder te zetten. In de toekomst willen ze zich inzetten om de Olense leerlingen een gevarieerd aanbod voor te schotelen in het kader van wereldoriëntatie en wereldburgerschap.

Elk jaar wil de werkgroep mondiale vorming de leerlingen minimaal één dag laten proeven van fair trade, de (h)eerlijke handel.

Daarnaast willen ze ook elk jaar een kennismaking organiseren met een organisatie actief op het vlak van ontwikkelingssamenwerking: in welk land is de organisatie actief en in welke projecten, hoe leven de kinderen daar,... Hiervoor willen ze in eerste instantie samenwerken met Olense vierde pijlers en lokale actiegroepen van grote ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties. De werkgroep gaat alvast aan de slag om kleuterkoffers voor Sterren voor Ethiopië uit te werken.

Tot slot tekenden vier Olense scholen in op het maandblad Wereldreis van Studio Globo dat gemaakt is als aanvulling bij de wereldkalender van 11.11.11. Dat magazine bevat activiteiten en informatie op maat van de lagere school om in de klas mee aan de slag te gaan.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP