Gemeente Olen

Vreemdeling, aankomstverklaring (bijlage 3)

De 'aankomstverklaring' of 'bijlage 3' is een toelating voor een niet-EU onderdaan om voor maximum 3 maanden in België te verblijven voor vakantie, familiebezoek of zakenreis.

Voorwaarden

Je verblijft bij privépersonen, niet in een hotel of pension of op een camping.

Procedure

Je komt persoonlijk naar Burgerzaken, binnen de acht dagen na je aankomst in België, om de aankomstverklaring te ondertekenen. 

Op dit document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf vermeld. Die is berekend door bij de datum van de binnenkomststempel (in het reispaspoort), de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker, of drie maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen) op te tellen. De aankomstverklaring is dus maximaal drie maanden geldig.

Het is geen verblijfsvergunning. Je wordt niet ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 

 

Bedrag

Gratis.

Wat meebrengen

  • geldig paspoort (met visum);
  • een recente pasfoto.
LCP