Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gemeentelijke basisschool de Kriebel

Gemeentelijke basisschool de KriebelSchoolstraat 1, 014 25 74 56, directie@dekriebel.eu

 • directeurs: Ann Branckaerts en Marc Mertens
 • voorzitter ouderraad: Pieter Nicolaï

Meer info

Nieuwsbericht 29 september 2020

Beste ouders,
 
Vanaf donderdag 1 oktober starten we met een nieuwe inschrijvingsperiode voor de kinderen geboren in 2019. 

Broers en zussen (behorende tot dezelfde leefeenheid) van een ingeschreven leerling en kinderen van personeelsleden behoren tot de voorrangsgroep. Zij kunnen ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode die begint op donderdag 1 oktober 2020 en loopt tot vrijdag 26 februari 2021. 

Op maandag 1 maart 2021 start de vrije inschrijvingsperiode. Kinderen geboren tussen 01/12/2019 en 31/12/2019 kunnen instappen op 1 september 2022. Ze kunnen wel al ingeschreven worden ofwel vanaf 1/10/2020 (voorrangsgroep) ofwel vanaf eerste schooldag van maart 2021.

Gelieve een afspraak te maken met het secretariaat voor een inschrijving. Dit om te voorkomen dat er te veel personen aanwezig zijn op hetzelfde moment. Dit kan via 014 25 74 56 of joy.ross@dekriebel.eu

Moesten er nog hierover nog vragen zijn, dan horen we dat graag.

Nieuwsbericht 1 september 2020

Beste ouders,

Door omstandigheden zitten we al een tijdje zonder onze vertrouwde website.

Momenteel wordt er gewerkt aan een oplossing.

Via deze weg bieden we een reeks digitale documenten aan die van belang zijn bij de opstart van het nieuwe schooljaar.

Een overzicht:

 • Schoolreglement 2020-2021
 • Afsprakennota 2020-2021
 • Zwembeurten Herentals kleuters
 • Zwembeurten Herentals lagere school
 • Zwembeurten Geel lagere school
 • Afwezigheidsbriefje
 • Ziektebriefje
 • Externe begeleiding
 • Brochure kleuterschool 2020-2021
 • Verlofdagen
 • het Kriebeltje (voor kleuters en lagere school)

Openingsuren & contact

Administratie

adres
tel.
014 27 94 46
e-mail
administratie@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP