Gemeente Olen

Vreemdeling, tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn bezoek in België. Je blijft tot 2 jaar na de datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Voor wie

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengengebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Als hij daar niet in slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. De garant is de persoon die de verbintenis tot tenlasteneming op zich neemt.

Voorwaarden

Als garant moet je:

  • ofwel Belg zijn;
  • ofwel buitenlander zijn die toestemming heeft voor een onbeperkt verblijf in België.

Procedure

Je komt persoonlijk naar de dienst burgerzaken om de tenlasteneming te ondertekenen.

Afhandeling

Het dossier moet de volgende documenten bevatten:

  • tenlasteneming;
  • samenstelling gezin;
  • kopie identiteitskaart;
  • bewijs van je inkomen: loonfiches van de afgelopen 3 maanden.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart;
  • de gegevens van de persoon of personen waarvoor je je garant stelt: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, adres.
LCP