Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Vreemdeling, tenlasteneming (bijlage 3bis)

Heb je binnenkort bezoek in België van een vriend of familielid uit een land dat niet tot de Europese Unie behoort? Dan heeft de bezoeker een 'verbintenis tot tenlasteneming' of bijlage 3bis' nodig om ons land binnen te komen. Daarmee bewijst hij dat hij een 'garant' heeft aangesteld: een persoon die financieel garant staat voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring gedurende zijn bezoek in België. De garant blijft tot 2 jaar na de datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Deze brochure van de federale overheid vermeldt al de informatie die je zou moeten lezen alvorens een verbintenis tot tenlasteneming te ondertekenen. 

Voorwaarden

Als garant moet je:

  • Belg zijn
  • ofwel buitenlander zijn die toelating heeft voor een onbeperkt verblijf in België en dus in het bezit zijn van een B, C, D, E, E+, F, F+kaart 


Procedure

Je komt persoonlijk naar de dienst Burgerzaken om de tenlasteneming te ondertekenen.

Afhandeling

Het dossier moet de volgende documenten bevatten:

  • tenlasteneming
  • samenstelling gezin
  • kopie identiteitskaart
  • bewijs van je inkomen: loonfiches van de afgelopen 3 maanden

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • de gegevens van de persoon of personen waarvoor je je garant stelt: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, adres in het buitenland
  • eventueel bewijs van je inkomen van de laatste 3 maanden (loonfiches) 
LCP