Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Aanvraag Belgische nationaliteit

Woon je minstens vijf jaar in België en wil je graag Belg worden? Kom dan langs op de dienst Burgerzaken. Aan de hand van je persoonlijke situatie bekijken we samen of je in aanmerking komt om een nationaliteitsverklaring af te leggen. 

Procedure

We geven je alle informatie die je nodig hebt om je dossier samen te stellen. Als je alle documenten bij ons hebt binnengebracht en de registratiekosten van 150 euro hebt betaald, dan kan je de nationaliteitsverklaring afleggen. Daarna maken we je dossier over aan de procureur des Konings die binnen de vier maanden een advies geeft. Na een positief advies nodigen we je uit om een Belgische identiteitskaart te komen aanvragen. Tegen een negatief advies kan je eventueel in beroep gaan. 

Je kan deze aanvraag enkel ter plaatse bij Burgerzaken in orde brengen. De bijhorende akte van Belgische nationaliteit kan je achteraf via het e-loket opvragen (zie link hieronder).

Bedrag

De registratiekosten bedragen 150 euro (te betalen in het registratiekantoor in Turnhout). 

De kosten om in beroep te gaan tegen een negatieve beslissing bedragen 100 euro.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP