Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Kempens Woonplatform

logo Kempens Woonplatform

Kempens Woonplatform is een samenwerking van de gemeenten die vallen onder de werking van IOK en houdt zich bezig met de uitbouw van een lokaal woonbeleid.

Minstens twee keer per jaar komen de lokale woonactoren samen in een Lokaal Woonoverleg waar woongerelateerde thema's besproken worden (lokale woonbeleidsvisie, projecten sociale huisvestingsmaatschappijen, kwaliteitsbewaking,...). Ook de principes van duurzaam bouwen en levenslang wonen (meegroeiwonen) zijn een belangrijke pijler.

Openingsuren & contact

Administratie

LCP