Gemeente Olen

Arbeidskaart

Buitenlandse werknemers die in België willen werken, hebben een arbeidskaart nodig. Die voorwaarde geldt niet voor de onderdanen van de lidstaten van de Europese economische ruimte en van Zwitserland.

Meer info

Meer informatie over de arbeidskaart vind je op de site van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

LCP