Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gecombineerde vergunning/Single Permit (vroeger: arbeidskaart B)

Ben je als niet-Europese onderdaan van plan om meer dan 90 dagen te werken in België? Dan moet je werkgever vóór je vertrek een gecombineerde vergunning aanvragen bij het bevoegde gewest. Deze vergunning geeft je het recht om hier te werken en te verblijven.

Voor wie

Voor niet-Europese onderdanen die langer dan 90 dagen willen werken in België. 

Voorwaarden

Je kan de voorwaarden nalezen op de website van de Vlaamse overheid

Procedure

Ruim vóór je vertrek naar België moet je werkgever een aanvraag voor een gecombineerde vergunning indienen bij het bevoegde gewest, afhankelijk van waar het bedrijf waar je wil werken gevestigd is. 

Keurt het gewest je aanvraag goed, dan stuurt het deze door naar de Dienst Vreemdelingenzaken die op haar beurt een beslissing neemt over je verblijfsrecht. Als ook daar een goedkeuring volgt, dan ontvang je een document dat bewijst dat je meer dan 90 dagen mag werken en verblijven.

Afhandeling

Als je op het moment van de toekenning van de gecombineerde vergunning nog niet in België bent, dan krijg je van de Belgische ambassade een visum om naar België te reizen. Bij aankomst meld je je zo snel mogelijk bij de dienst Burgerzaken.

Ben je echter al in België als je de vergunning krijgt, dan krijg je van je werkgever een aantal documenten waarmee je je zo snel mogelijk aanmeldt bij de dienst Burgerzaken.

Meer info

Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP