Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Familienaam wijzigen

In uitzonderlijke gevallen kan je je familienaam laten wijzigen.

 

 

Voor wie

  • Belgen
  • Erkende vluchtelingen of staatlozen

 

Voorwaarden

Het wijzigen van je familienaam kan enkel wanneer je 'ernstige' motieven kan inroepen.

Een naamsverandering zou mogelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat de naam objectief gezien lastig is om te dragen of omdat hij een kwalijke associatie oproept.

De gevraagde naam mag geen aanleiding geven tot verwarring en mag jezelf of derden niet schaden.

Elk geval wordt individueel bekeken. Het ministerie van Justitie beoordeelt je aanvraag.

Een aanvraag voor een minderjarige moet geformuleerd worden door beide ouders (of voogd).

Procedure

Je doet je aanvraag schriftelijk bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Je verzoek tot wijziging van je familienaam moet grondig gemotiveerd zijn. Uit je aanvraag moet duidelijk blijken waarom je de verandering wil.

Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.

Het ministerie van Justitie is steeds vrij om te beslissen, ongeacht de motieven.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en de 12 maanden, afhankelijk van de complexiteit van de situatie.

 

 

Bedrag

Je moet registratiekosten betalen via het registratiekantoor dat bevoegd is voor jouw woonplaats. Voor inwoners van Olen is dit Turnhout.

Afhandeling

Na goedkeuring moet jouw naamswijziging gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Het ministerie van Justitie stuurt de beslissing, binnen de 15 dagen na de publicatie, naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze beschikt eveneens over 15 dagen om de naamsverandering over te schrijven in het register.

De naamsverandering is een feit op de datum van de overschrijving, maximaal 30 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Door de naamsverandering ben je verplicht je identiteitsdocumenten en je rijbewijs te laten aanpassen.

Openingsuren & contact

Onthaal en Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP