Gemeente Olen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

De intercommunale IOK heeft in opdracht van het gemeentebestuur een stedenbouwkundige verordening samengesteld. Deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening werd op 29 november 2012 goedgekeurd door de deputatie.

Met deze verordening wil de gemeente Olen verschillende ruimtelijke doelstellingen ondersteunen. Het gaat hierbij over:

  • voorschriften voor afmetingen van gebouwen, erfscheiding, bodemreliëf,...
  • bepalingen over parkeerplaatsen, fietsenstallingen;
  • voorschriften over het behoud en aanplanten van streekeigen groen;
  • voorschriften die aanzetten tot duurzame en kwalitatieve verkavelingen die betrekking hebben op zongerichtheid, creëren van pleinen, aanleggen van wegen, zachte verbindingen en andere infrastructuren.

De verordening is principieel van toepassing voor heel Olen.

Je kan de verordening hier downloaden.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP