Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Jaarrekening 2019 gemeente

In de jaarrekening proberen we een evaluatie te maken van het afgelopen jaar en een aantal conclusies te trekken voor de komende aanpassingen van het meerjarenplan.

Daar waar de jaarrekening vroeger een louter financieel overzicht gaf van uitgaven en ontvangsten gedurende het vorig boekjaar, heeft de BBC-jaarrekening de ambitie om een leesbaar document te zijn dat inzicht geeft in de uitvoering van het beleidsplan en de financiële toestand van de organisatie.

Openingsuren & contact

Financiën

LCP