Gemeente Olen

Gratis huisvuilzakken bij incontinentieproblemen

Als je een incontinentieprobleem hebt of als je thuis nierdialyses uitvoert, heb je jaarlijks recht op 20 gratis restafvalzakken van 60 liter.

Coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen zijn al onze diensten gesloten. Momenteel kan je dus geen gratis zakken afhalen. Van zodra we opnieuw open zijn, kan je nog tot en met het einde van het jaar een aanvraag doen.

Voorwaarden

Je moet een medisch attest kunnen voorleggen.

Procedure

Haal je gratis zakken af aan het onthaal van het gemeentehuis of sociaal huis na afgifte van het medisch attest.

Openingsuren & contact

Zorgteam

adres
tel.
014 21 52 00
e-mail
ocmw@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP