Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Verhuur ontmoetingscentrum De Vrede

Ontmoetingscentrum De Vrede

Ontmoetingscentrum De Vrede, Lichtaartseweg 131, wordt beheerd door het lokaal bestuur Olen. Het is een modern, aantrekkelijk en functioneel complex met verschillende zalen waarin allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Naast het gebouw biedt een ruime openbare parking voldoende parkeergelegenheid.

Grote zaal gelijkvloers

De volledig ingerichte grote zaal (329 m²) biedt plaats aan maximaal 330 personen en is uitermate geschikt voor feesten, recepties, eetfestijnen, koffietafels, tentoonstellingen, concerten en andere voorstellingen. Je kan beschikken over maximum 20 m² podium. Indien gewenst kan voor kleinere activiteiten de grote zaal door middel van een verschuifbare wand tot ongeveer de helft verkleind worden (199 m²).

Keuken

De grote en professioneel ingerichte keuken staat garant voor snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening tijdens feesten. Traiteurdiensten kunnen er gebruik van maken.

Kleine zaal gelijkvloers

Op het gelijkvloers is er ook nog een kleine zaal (55 m²) die plaats biedt aan 55 personen. Deze kan gebruikt worden voor vergaderingen of hobbyactiviteiten van verenigingen.

Pannenhuis eerste verdieping

Boven de kleine zaal, op de eerste verdieping, bevindt zich het 'pannenhuis' (105 m²). Deze ruimte, met mooi uitzicht op het kerkplein, leent zich uitermate voor feestjes, party's of andere bijeenkomsten tot 90 personen. Er is een volledig ingerichte toog aanwezig.

Voor wie

Niet alleen (Olense) verenigingen, maar ook particulieren en bedrijven kunnen gebruikmaken van het ontmoetingscentrum.

Fuiven en bals worden niet toegelaten voor niet-erkende Olense verenigingen, niet-Olense verenigingen en particulieren en bedrijven.

Voorwaarden

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden vind je terug in het verhuur- en retributiereglement.

Procedure

Reserveren doe je via de webtoepassing of via de zaalverantwoordelijke. De contactgegevens vind je terug in het overzicht 'contactgegevens verantwoordelijken ontmoetingscentrum De Vrede'.

Je krijgt via e-mail een toelating of weigering tot het gebruik van de infrastructuur. Je ontvangt later de factuur van de waarborg. De reservatie is definitief na storting van de verschuldigde waarborg. Lokaal bestuur Olen annuleert de reservatie wanneer het verschuldigde bedrag niet betaald werd binnen de op de waarborgfactuur vooropgestelde termijn.

De reservatie kan ten vroegste drie jaar en moet ten laatste een maand voor de datum van het gewenst gebruik aangevraagd worden. De reservaties worden in volgorde van ontvangst behandeld.

Een annulering door de gebruiker moet steeds schriftelijk gebeuren via de webtoepassing. De feestzaal kan uiterlijk één maand voor de aanvang van de huurperiode geannuleerd worden. Het pannenhuis of het vergaderlokaal moet uiterlijk twee weken voor de aanvang van de huurperiode geannuleerd worden. Niet of laattijdige geannuleerde reservaties worden altijd volledig aangerekend.

Bedrag

De verhuurtarieven kan je nakijken in het 'overzicht prijzen verhuur gemeentelijke infrastructuur'.

Het uurtarief is enkel van toepassing voor activiteiten die maximaal 4 uur duren en die plaats vinden op werkdagen van maandag tot en met donderdag (niet op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen). Voor alle andere activiteiten wordt een dagtarief gehanteerd.

Afhandeling

De factuur wordt opgemaakt bij de eindafrekening en bevat de huurprijs, de prijs voor het drankverbruik, de opkuis, de verrekening van de waarborg en eventuele boetes voor schade en/of nalatigheid.

Meer info

Houd bij de organisatie van je activiteit rekening met de specifieke bepalingen die vermeld staan in het reglement verhuur ontmoetingscentrum De Vrede. Voor bepaalde gevallen van nalatigheid en/of schade wordt een boete of vergoeding aangerekend.

LCP