Gemeente Olen

Rijbewijs, categorie C1 en C

Een rijbewijs categorie C heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7.500 kg bedraagt. Categorie C1 heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 7.500 kg.

Voorwaarden

 • voor categorie C1 moet je 18 jaar zijn;
 • voor categorie C moet je 21 jaar zijn;
 • in het bezit zijn van een rijbewijs categorie B;
 • geslaagd zijn voor het praktisch examen categorie C;
 • in het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer;
 • in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsattest indien je een professionele bestuurder bent van voertuigen bedoeld voor goederenvervoer (indien je categorie C behaald hebt vóór 10 september 2009, ben je hiervan vrijgesteld tot 9 en met september 2016).

Bedrag

22,50 euro

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart;
 • eventueel het aanvraagformulier, afgeleverd door het examencentrum;
 • een pasfoto indien de foto op je huidige identiteitskaart niet meer gelijkend is;
 • een rijgeschiktheidsattest;
 • eventueel vakbekwaamheidsattest;
 • eventueel vorig rijbewijs of voorlopig rijbewijs;
 • het vereiste bedrag.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP