Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Geslachtswijziging

Voor wie

 • Wie een voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene vermeld in de geboorteakte;
 • én die lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht is aangepast als uit medisch oogpunt mogelijk is, kan een procedure tot administratieve geslachtswijziging opstarten.

Voorwaarden

Je moet originele verklaringen van een psychiater en van een chirurg kunnen voorleggen waaruit blijkt:

 • dat je de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebt tot het andere geslacht te behoren, dan datgene dat is vermeld in jouw geboorteakte;
 • dat je een geslachtsaanpassing ondergaan hebt die je zodanig in overeenstemming heeft gebracht met dat andere geslacht, als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is;
 • dat je niet meer in staat bent om overeenkomstig je vroegere geslacht, kinderen te verwekken of te krijgen. Je moet dus een operatie hebben ondergaan die de fertiliteit teniet doet en dit moet gestaafd worden met een verklaring van de behandelende artsen.

Procedure

Indien je aan de voorwaarden voldoet, kan je aangifte doen bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je bent ingeschreven, mits voorlegging van de vereiste verklaringen.

 • De beambte maakt een verklaring van geslachtswijziging op en stuurt deze naar de procureur des Konings van de rechtbank van eerste aanleg.
 • Het parket kan binnen de 60 dagen verzet aantekenen.
 • Als er geen verzet is, maakt de ambtenaar een akte van geslachtswijziging op.
 • Ten vroegste 30 dagen na het verstrijken van de verzetstermijn maakt de gemeente waar je geboren bent een kantmelding van het nieuwe geslacht in de geboorteakte.
 • Dit betekent dat er 90 dagen voorbij gaan vooraleer de geslachtswijziging ingaat.
 • Daarna kan er een nieuw rijksregisternummer toegekend worden en een nieuwe identiteitskaart aangevraagd worden.

Bedrag

Het opmaken van de akte van geslachtswijziging is gratis.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP