Gemeente Olen

Rijbewijs, categorie D1 en D

Met een rijbewijs D mag je voertuigen besturen met meer dan acht zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen. Bij de subcategorie D1 is het aantal plaatsen beperkt tot 16, exclusief de bestuurder.

Voorwaarden

 • voor categorie D1 moet je 18 jaar zijn;
 • voor categorie D moet je 21 jaar zijn;
 • in het bezit zijn van een rijbewijs categorie B;
 • geslaagd zijn voor het praktisch examen categorie D;
 • in het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer;
 • in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsattest indien je een professionele bestuurder bent van voertuigen bedoeld voor personenvervoer (indien je categorie D behaald hebt vóór 10 september 2008, ben je hiervan vrijgesteld tot en met 9 september 2015).

Bedrag

22,50 euro

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart;
 • eventueel het aanvraagformulier, afgeleverd door het examencentrum;
 • een pasfoto indien de foto op uw huidige identiteitskaart niet meer gelijkend is;
 • een rijgeschiktheidsattest;
 • eventueel vakbekwaamheidsattest;
 • eventueel vorig rijbewijs of voorlopig rijbewijs;
 • het vereiste bedrag.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP