Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Rijbewijs, categorie D1 en D

Met een rijbewijs D mag je voertuigen besturen met meer dan acht zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen. Bij de subcategorie D1 is het aantal plaatsen beperkt tot 16, exclusief de bestuurder.

Voorwaarden

 • voor categorie D1 moet je 18 jaar zijn;
 • voor categorie D moet je 21 jaar zijn;
 • in het bezit zijn van een rijbewijs categorie B;
 • geslaagd zijn voor het praktisch examen categorie D;
 • in het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer;
 • in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsattest indien je een professionele bestuurder bent van voertuigen bedoeld voor personenvervoer (indien je categorie D behaald hebt vóór 10 september 2008, ben je hiervan vrijgesteld tot en met 9 september 2015).

Bedrag

22,50 euro

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart;
 • eventueel het aanvraagformulier, afgeleverd door het examencentrum;
 • een pasfoto indien de foto op uw huidige identiteitskaart niet meer gelijkend is;
 • een rijgeschiktheidsattest;
 • eventueel vakbekwaamheidsattest;
 • eventueel vorig rijbewijs of voorlopig rijbewijs;
 • het vereiste bedrag.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

LCP