Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties

Olenaar als vrijwilliger in het buitenland

Het lokaal bestuur wil ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties ondersteunen bij hun projecten om de levenskwaliteit te verbeteren in landen waar het minder goed loopt.

Enerzijds steunen we de projecten waar Olenaars als vrijwilliger of stagiair gaan meewerken. Woon jij in Olen en ga je via je school of op eigen initiatief met een organisatie enkele weken of maanden helpen in een ontwikkelingssamenwerkingsproject? Dien dan zeker een aanvraag in!

Daarnaast steunen we ook Olense vierdepijlers, kleinschalige ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, met een lokaal bestuurslid. Zij kunnen één keer per jaar, voor 15 februari, een aanvraag indienen.

In Olen heb je ook lokale trekkers of actiegroepen voor ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties. Deze Olense actiegroepen kunnen voor de organisatie waarvoor zij zich inzetten ook een subsidie aanvragen.

Tot slot vergeten we ook andere projecten niet. Op advies van de mondiale adviesraad steunt het lokaal bestuur ook jaarlijks ontwikkelingsorganisaties die noodhulp aanbieden of een project hebben dat we de moeite vinden om te steunen.

De verschillende reglementen en aanvraagformulieren vind je onderaan. Vergeet het reglement niet kort even door te nemen om zeker te zijn dat jouw project in aanmerking komt en wat je allemaal moet doorgeven.

Voor wie

In Olen hebben we volgende lokale actiegroepen voor ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties:

  • Moeders voor Vrede, lokale trekker: Tine Symoens, tine.symoens@gmail.com 
  • Rikolto, lokale trekker: Roos van Bruggen
  • Broederlijk Delen, lokale trekker: Ludo De Ceulaer
  • 11.11.11., lokale trekker: voorzitster mondiale adviesraad Joke Jaspers, mondiale.adviesraad.olen@gmail.com 

In Olen hebben we ook vier vierdepijlerinitiatievens:

  • Akwaaba Asuadei (Amie vzw): school in Ghana - contactpersoon Joke Jaspers, akwaaba.asuadei@gmail.com, website: akwaaba-asuadei.eu
  • ACD Belgium: zelfhulpgroep ondersteuning voor vrouwen en lage kasten in India - contactpersonen Roos Van Bruggen en Tom Krekels, thomasg2k@gmail.com 
  • Munnange vzw: een organisatie die psychosociale hulp biedt aan kwetsbare mensen en mensen in nood in en rond Entebbe, Oeganda - contactpersoon Karel Mangelschots, karel@munnange.com 
  • Jussukungo for the Gambia: steun bij inrichting en onderhoud groenten en fruittuin en andere initiatieven in kader van gezondheid in Gambia - contactpersoon Chantal Nuyts,  info@heuninghof.be 

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

Gerelateerde pagina's

LCP