Gemeente Olen

Bis-nummer voor niet-Belgen

Ben je niet in het rijksregister ingeschreven en moet er van jou toch informatie bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, dan krijg je een BIS-nummer. Het is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer. 

 

Voor wie

  • voor buitenlandse werknemers die minder dan drie maanden in België verblijven
  • voor grensarbeiders

Procedure

Vraag een bis-nummer persoonlijk aan bij Burgerzaken.

Grensarbeiders moeten zich aanmelden in de gemeente waar hun werkgever gevestigd is.

Bedrag

gratis

Wat meebrengen

  • bewijzen tewerkstelling
  • geldige identiteitskaart of paspoort
  • EU-burgers : melding van aanwezigheid
  • niet EU-burgers : aankomstverklaring + arbeidskaart
LCP