Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Bis-nummer voor niet-Belgen

Ben je niet in het rijksregister ingeschreven en moet er van jou toch informatie bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, dan krijg je een BIS-nummer. Het is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer. 

 

Voor wie

  • voor buitenlandse werknemers die minder dan drie maanden in België verblijven
  • voor grensarbeiders

Procedure

Vraag een bis-nummer persoonlijk aan bij Burgerzaken.

Grensarbeiders moeten zich aanmelden in de gemeente waar hun werkgever gevestigd is.

Bedrag

gratis

Wat meebrengen

  • bewijzen tewerkstelling
  • geldige identiteitskaart of paspoort
  • EU-burgers : melding van aanwezigheid
  • niet EU-burgers : aankomstverklaring + arbeidskaart
LCP