Gemeente Olen

Vreemdeling, bis-nummer

Indien een vreemdeling in België komt werken in loondienst en de vereiste documenten daartoe kan voorleggen, moet de gemeentebeambte, voor zover de persoon niet reeds over een identificatienummer beschikt, een zogenaamd bis-nummer of kruispuntbanknummer aanvragen bij de kruispuntbank van de sociale zekerheid. Aan de hand van dit nummer kan de werknemer geïdentificeerd worden, zodat zijn werkgever een DIMONA-aangifte kan indienen.

Voor wie

  • voor buitenlandse werknemers die minder dan drie maanden in België verblijven en dus niet ingeschreven worden in een Belgisch bevolkings- of vreemdelingenregister;
  • voor grensarbeiders.

Procedure

Buitenlandse werknemers moeten een bis-nummer aanvragen in de gemeente waar ze verblijven.

Grensarbeiders moeten zich aanmelden in de gemeente waar hun werkgever gevestigd is.

Bedrag

Gratis. 

Wat meebrengen

Identiteitskaart of paspoort.

LCP