Gemeente Olen

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de strafrechtelijke veroordelingen die je hebt opgelopen. Het gaat enkel om veroordelingen door een strafrechtbank, dus niet over minnelijke schikkingen die je hebt betaald.

Er zijn drie soorten uittreksels:

Model 595

Dit is het standaardmodel, goed voor de meeste aanvragen.

Model 596.1

Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Dit is bijvoorbeeld voor boekhouder, beursmakelaar, taxichauffeur, sportschutter, reisagentschap, verzekeringswezen, of voor het verkrijgen van een wapen- of jachtvergunning. De lijst met de meest voorkomende gereglementeerde activiteiten vind je hier.

Model 596.2

Dit model is bestemd voor activiteiten waarbij je in contact komt met minderjarigen, meer bepaald voor activiteiten die vallen onder één van volgende themagebieden:

 • opvoeding
 • psycho-medisch-sociale begeleiding
 • hulpverlening aan de jeugd
 • kinderbescherming
 • animatie van minderjarigen
 • begeleiding van minderjarigen

Voor wie

Ben je ingeschreven in Olen, dan kan je bij Burgerzaken een uittreksel uit het strafregister aanvragen.

In de volgende situaties moet je de aanvraag rechtstreeks bij het Centraal Strafregister van de FOD Justitie indienen:

 • indien je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België
 • indien je ambtshalve geschrapt werd
 • indien het uittreksel een rechtspersoon (vennootschap, vzw, enz.) betreft
 • indien je een functie als diplomaat of consulaire beambte uitoefent

Voorwaarden

Het uittreksel uit het strafregister mag afgegeven worden:

 • enkel aan de persoon op wie het betrekking heeft
 • aan een derde die zich aanbiedt in het bezit van een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de persoon voor wie het uittreksel bedoeld is

Procedure

Je kan een uittreksel aanvragen aan het loket van Burgerzaken.

 • Kom met je identiteitskaart naar het loket van Burgerzaken.
 • De meeste uittreksels krijg je onmiddellijk mee.
 • Je kan een volmacht geven aan iemand zodat die in jouw plaats het uittreksel kan aanvragen. Deze brengt dan het ingevulde volmachtformulier en (een kopie van) jouw identiteitskaart mee. Een volmachtformulier kan je onderaan deze pagina downloaden.
 • Is het uittreksel bestemd voor gebruik in het buitenland, dan moet het ondertekend worden door de burgemeester en kan je het niet onmiddellijk meenemen. Het uittreksel is altijd in het Nederlands. Heb je het nodig in een andere taal, dan moet je beroep doen op een beëdigd vertaler.

Je kan een uittreksel aanvragen via het e-loket op de website van de gemeente Olen als je een kaartlezer hebt.

 • Meld je aan met je identiteitskaart. De Federale Overheid heeft een website over het gebruik van de kaartlezer.
 • Vul de gegevens aan.
 • Vink aan welk model uittreksel je nodig hebt.
 • Klik op 'Verzenden'.
 • Je krijgt het attest thuis gestuurd via de post.

Bedrag

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.

Wat meebrengen

Je brengt je identiteitskaart mee.

Meer info

Meer informatie over het uittreksel uit het strafregister en over eerherstel vind je op de website van FOD Justitie.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP