Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de strafrechtelijke veroordelingen die je hebt opgelopen. Het gaat enkel om veroordelingen door een strafrechtbank, dus niet over minnelijke schikkingen die je hebt betaald.

Er zijn drie soorten uittreksels:

Model 595

Dit is het standaardmodel, goed voor de meeste aanvragen.

Model 596.1

Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Dit is bijvoorbeeld voor boekhouder, beursmakelaar, taxichauffeur, sportschutter, reisagentschap, verzekeringswezen, of voor het verkrijgen van een wapen- of jachtvergunning. De lijst met de meest voorkomende gereglementeerde activiteiten vind je hier.

Model 596.2

Dit model is bestemd voor activiteiten waarbij je in contact komt met minderjarigen, meer bepaald voor activiteiten die vallen onder één van volgende themagebieden:

 • opvoeding
 • psycho-medisch-sociale begeleiding
 • hulpverlening aan de jeugd
 • kinderbescherming
 • animatie van minderjarigen
 • begeleiding van minderjarigen

Voor wie

Ben je ingeschreven in Olen, dan kan je bij Burgerzaken een uittreksel uit het strafregister aanvragen.

In de volgende situaties moet je de aanvraag rechtstreeks bij het Centraal Strafregister van de FOD Justitie indienen:

 • indien je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België
 • indien je ambtshalve geschrapt werd
 • indien het uittreksel een rechtspersoon (vennootschap, vzw, enz.) betreft
 • indien je een functie als diplomaat of consulaire beambte uitoefent

Voorwaarden

Het uittreksel uit het strafregister mag afgegeven worden:

 • enkel aan de persoon op wie het betrekking heeft
 • aan een derde die zich aanbiedt in het bezit van een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de persoon voor wie het uittreksel bedoeld is

Procedure

Je kan een uittreksel aanvragen aan het loket van Burgerzaken.

 • Kom met je identiteitskaart naar het loket van Burgerzaken.
 • De meeste uittreksels krijg je onmiddellijk mee.
 • Je kan een volmacht geven aan iemand zodat die in jouw plaats het uittreksel kan aanvragen. Deze brengt dan het ingevulde volmachtformulier en (een kopie van) jouw identiteitskaart mee. Een volmachtformulier kan je onderaan deze pagina downloaden.
 • Is het uittreksel bestemd voor gebruik in het buitenland, dan moet het ondertekend worden door de burgemeester en kan je het niet onmiddellijk meenemen. Het uittreksel is altijd in het Nederlands. Heb je het nodig in een andere taal, dan moet je beroep doen op een beëdigd vertaler.

Je kan een uittreksel aanvragen via het e-loket op de website van de gemeente Olen als je een kaartlezer hebt.

 • Meld je aan met je identiteitskaart. De Federale Overheid heeft een website over het gebruik van de kaartlezer.
 • Vul de gegevens aan.
 • Vink aan welk model uittreksel je nodig hebt.
 • Klik op 'Verzenden'.
 • Je krijgt het attest thuis gestuurd via de post.

Bedrag

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.

Wat meebrengen

Je brengt je identiteitskaart mee.

Meer info

Meer informatie over het uittreksel uit het strafregister en over eerherstel vind je op de website van FOD Justitie.

Als je het uittreksel uit het strafregister in het buitenland moet gebruiken, dan kan het een legalisatie of apostille nodig hebben. In dat geval zal het uittreksel ondertekend moeten worden door de burgemeester en zal je contact moeten opnemen met Burgerzaken. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kan je nagaan of er al dan niet een legalisatie of apostille nodig is en hoe je jouw document kan legaliseren. Heb je nog steeds twijfels? Aarzel niet om de dienst Burgerzaken te contacteren! 

Openingsuren & contact

Onthaal en Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP