Gemeente Olen

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de strafrechtelijke veroordelingen die je hebt opgelopen. Het gaat enkel om veroordelingen door een strafrechtbank, dus niet over minnelijke schikkingen die je hebt betaald.

Er zijn drie soorten uittreksels:

Model 595

Dit is het standaardmodel en is bestemd voor activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld. Dit model kan onmiddellijk afgeleverd worden.

Model 596.1

Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Dit is bijvoorbeeld voor boekhouder, beursmakelaar, taxichauffeur, sportschutter, jachtvergunning, reisagentschap, kredietinstelling, verzekeringswezen,... Dit model kan afgeleverd worden nadat het strafdossier grondig is nagekeken.

Model 596.2

Dit model is bestemd voor activiteiten die vallen onder één van volgende themagebieden:

  • opvoeding
  • psycho-medisch-sociale begeleiding
  • hulpverlening aan de jeugd
  • kinderbescherming
  • animatie van minderjarigen
  • begeleiding van minderjarigen

 

Voor wie

Het uittreksel uit het strafregister kan worden afgeleverd aan alle personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Olen.

Personen die in het buitenland verblijven en van wie Olen de laatste gemeente was waar ze ingeschreven waren voor hun vertrek, kunnen hier ook terecht. Het uittreksel heeft natuurlijk enkel betrekking op de periode dat zij in België ingeschreven waren.

Voorwaarden

Het uittreksel mag enkel worden afgeleverd aan de persoon over wie het uittreksel handelt.

Het uittreksel kan enkel gebruikt worden voor de activiteit waarvoor het uitgereikt werd. Deze activiteit staat trouwens vermeld op het uittreksel.

Procedure

Het uittreksel uit het strafregister vraag je persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken van je woonplaats. Dit kan enkel op vertoon van je identiteitskaart.

Omschrijf duidelijk het doel of de activiteit waarvoor je het uittreksel nodig hebt. Is het bestemd voor een sollicitatie of tewerkstelling, vermeld dan uitgebreid om welke functie het gaat.

Bedrag

Het uittreksel uit het strafregister wordt in Olen gratis afgeleverd.

Uitzonderingen

Met een geldige volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever kan ook een derde het uittreksel afhalen. De volmacht moet gedateerd en ondertekend zijn door de volmachtgever. De identiteit van de gemachtigde moet vermeld worden, alsook de activiteit waarvoor het uittreksel bestemd is.

Wat meebrengen

Je brengt je identiteitskaart mee.

Meer info

Meer informatie over het uittreksel uit het strafregister en over eerherstel vind je op de website van FOD Justitie.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP