Gemeente Olen

Verhuizen naar het buitenland, aangifte

Voor wie

Als je naar het buitenland verhuist voor een langere tijd of je wilt je definitief vestigen in het buitenland, moet je dat melden bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar je ingeschreven bent en dit ten laatste de dag voor je vertrek. Eens uitgeschreven, is het echter niet mogelijk nog officiële verrichtingen te doen.

Voorwaarden

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke gezag uitoefent hem bij de aangifte bijstaan.

Procedure

  • Je geeft het adres van je nieuwe woonplaats door aan Burgerzaken.
  • Je wordt uitgeschreven naar het buitenland en het adres op de chip van je identiteitskaart wordt aangepast. De Belgische identiteitskaart blijft geldig tot de vervaldatum.
  • Je ontvangt een bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters (model 8). 
  • Op basis van dit 'model 8', je Belgische identiteitskaart en een bewijs dat je je in het buitenland gevestigd hebt (kopie verblijfsvergunning, attest van woonplaats van lokale autoriteiten, ...), laat je je vervolgens inschrijven bij de Belgische diplomatieke of consulaire overheden in het buitenland.
  • Je neemt best vooraf contact op met het Belgische consulaat om na te gaan welke documenten je moet voorleggen. Adressen van Belgische ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen in het buitenland vind je hier.  

Heb je als Belg, na je afschrijving naar het buitenland, een nieuwe identiteitskaart of een reispas nodig, dan moet je deze aanvragen bij de Belgische ambassade of consulaat van het land waar je bent gaan wonen.

Bedrag

Het bewijs van afschrijving naar het buitenland is gratis.

Wat meebrengen

  • de identiteitskaart en pincode van alle gezinsleden die verhuizen
  • je nieuwe adres in het buitenland

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP