Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Belastingen, retributies of tarieven en aanvullende gemeentebelastingen

Belastingen

Een belasting is een heffing aan personen of firma's die in Olen wonen of die er belangen hebben. Met de opbrengst betalen we algemene uitgaven van de gemeente.

Retributies of tarieven

Een retributie of tarief is een som die het lokaal bestuur vraagt als tegenprestatie voor een dienst. Het bedrag hangt af van de kosten van de geleverde prestatie.

Aanvullende gemeentebelastingen

Een aanvullende gemeentebelasting is een bepaald percentage dat je betaalt aan de gemeente bovenop de belasting die de hogere overheid jou aanrekent. In Olen zijn er volgende aanvullende gemeentebelastingen:

  • gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
  • aanvullende belasting op de personenbelasting
  • opdeciem op de belasting op de motorrijtuigen
  • gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen
  • gemeentelijke opcentiemen op de milieuheffingen

Downloads

LCP