Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Belastingen, retributies of tarieven en aanvullende gemeentebelastingen

Belastingen

Een belasting is een heffing aan personen of firma's die in Olen wonen of die er belangen hebben. Met de opbrengst betalen we algemene uitgaven van de gemeente.

Retributies of tarieven

Een retributie of tarief is een som die het lokaal bestuur vraagt als tegenprestatie voor een dienst. Het bedrag hangt af van de kosten van de geleverde prestatie.

Aanvullende gemeentebelastingen

Een aanvullende gemeentebelasting is een bepaald percentage dat je betaalt aan de gemeente bovenop de belasting die de hogere overheid jou aanrekent. In Olen zijn er volgende aanvullende gemeentebelastingen:

  • gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
  • aanvullende belasting op de personenbelasting
  • opdeciem op de belasting op de motorrijtuigen
  • gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen
  • gemeentelijke opcentiemen op de milieuheffingen

Downloads

LCP