Gemeente Olen

Subsidies voor vernieuwende sportactiviteiten en -evenementen

Ben je van plan om een sportactiviteit of -evenement in te richten wat uitzonderlijk of vernieuwend is en voor de eerste keer in Olen wordt georganiseerd? Dan kan je hiervoor beroep doen op deze projectsubsidie.

Voor wie

Zowel de erkende sportverenigingen als particuliere initiatiefnemers komen in aanmerking voor deze projectsubsidie. Bij een particulier initiatief moet wel worden aangetoond dat minstens de helft van de initiatiefnemers in Olen woont.

Voorwaarden

Het project moet voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

  • Het project moet uitzonderlijk of vernieuwend zijn voor de aanvrager en de gemeente Olen.
  • Het project moet de gewone werking overstijgen.
  • Het project vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Olen.
  • Het project is niet commercieel winstgevend. Eventuele winst moet geïnvesteerd worden in de werking van de vereniging, een volgend project en/of geschonken worden aan een goed doel.
  • Iedereen moet kunnen deelnemen, ook de niet geoefende sporter.
  • "met de steun van de gemeente Olen" moet vermeld worden op het promotiemateriaal.
  • De aanvrager toont aan op welke manier het project daaraan voldoet.

De subsidie kan uitgebreid worden indien het project voldoet aan één of meerdere bijzondere kenmerken betreffende de schaal, de kwaliteit van de lesgevers of begeleiders, het aantal deelnemers, de bekendheid van de sport, samenwerking, doelgroepenwerking en catering.

De volledige voorwaarden kan je terugvinden in het subsdiereglement dat je onderaan kan downloaden.

Procedure

De projectsubsidie vraag je aan via het aanvraagformulier dat je onderaan kan downloaden. Een aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor de activiteit of het evenement ingediend worden bij Vrije Tijd.

Bedrag

Indien je project voldoet aan de algemene voorwaarden kan je rekenen op een basissubsidie van 75 euro. De aanvullende subsidie, berekend op basis van de bijzondere kenmerken, bedraagt maximaal 500 euro.

Afhandeling

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt, na advies van de sportraad, over de toekenning van de projectsubsidies.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP