Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Zwaluwen, een zeldzaamheid

Hoe meer zwaluwen, hoe meer geluk. Zwaluwen en lente horen bij elkaar, dat weet iedereen. Toch worden zwaluwen steeds zeldzamer. Te veel pesticiden, te weinig modder, te weinig nestgelegenheid,... zorgen voor het verdwijnen van de vriendelijke luchtacrobaten. De gemeentelijke dienst Omgeving wil hier een stokje voor steken en voert actie om Olen terug aantrekkelijk te maken voor zwaluwen.

Een overzicht:

  • Er werden op diverse plaatsen kunstnesten opgehangen (in boerderijen, bij particulieren en aan bedrijfsgebouwen).
  • Jaarlijks wordt een inventaris van het aantal bewoonde nesten in de gemeente opgemaakt.
  • De gemeente geeft subsidies voor het behoud van zwaluwnesten. Eigenaars van gebouwen krijgen een premie per zwaluwnest. Aanvragen dien je in bij Omgeving.

Wil je ook wat geluk? Nodig dan een zwaluw uit! Wat kan je doen?

  • Hang een nestkastje op voor zwaluwen.
  • Mijd pesticiden en gebruik milieuvriendelijke alternatieven.
  • Gebruik geen giftige lakverven.
  • Verwijder geen zwaluwnesten. Heb je last van de uitwerpselen, hang dan een plankje onder het nest.

Welke zwaluwen vind je in Olen?

Gierzwaluw
Gierzwaluwen broeden in stads- of dorpscentra. Vaak nestelen ze in hoge, oude gebouwen waar voldoende gaten en spleten zijn om een geschikte nestplaats te vinden. Door nieuwe bouwtechnieken zijn de meeste nieuwe gebouwen echter hermetisch gesloten waardoor de vogels in moeilijkheden komen. Vandaar dat kunstnesten kunnen helpen. Alle eigendommen in stedelijke milieus met een hoge en voldoende ver overstekende dakrand komen in aanmerking. Let op, de gevel dient bij voorkeur tussen noord en oost georiënteerd te zijn. Gierzwaluwen zijn koloniebroeders, dus nestkasten worden steeds in veelvoud gehangen. Het voordeel is dat gierzwaluwen de gevel niet besmeuren.

Geschikte locaties: schoolgebouwen, kerken, herenhuizen, oude fabrieksgebouwen, hoge appartementen,...

Huiszwaluw
Huiszwaluwen broeden in een landelijke omgeving, vaak aan de rand van dorpen en steden. Ze maken hun nest onder een ver overstekende dakrand (minstens 30 cm) aan een gevel die in de zomermaanden niet te fel opwarmt. Concreet betekent dit dat de noordoost tot zuidoost gerichte gevels het meest geschikt zijn. De dakrand is minstens 4 à 5 m hoog en er staan geen bomen in de buurt die de aanvliegroute belemmeren. Een goede bron van insecten doet wonderen. Dat kan een mesthoop, een vijver, een bloemenweide of een stal zijn. Een plekje modder in de buurt maakt het de zwaluwen mogelijk hun kunstnest naar eigen smaak verder af te werken.

Geschikte locaties: alle gezinswoningen met een voldoende ver overstekende en hoge dakrand in landelijk, agrarisch gebied met een uitgesproken open karakter.

Boerenzwaluw
De ideale omgevingsfactoren komen in grote lijnen overeen met die van de huiszwaluw. Het grote verschil is te vinden in de nestlocatie. Boerenzwaluwen nestelen uitsluitend binnen, in stallen of schuren waar bij voorkeur ook vee gestald is. Ze zoeken er een donker, veilig en droog plekje uit om hun jongen groot te brengen.

Geschikte locaties: grote en kleine veestallen of schuren op de boerenbuiten.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP