Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap of (mee)moederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten tegenover je kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder of het kind moeten toestemming geven voor de erkenning

  • Bij de erkenning van een ongeboren kind of een kind jonger dan 12 jaar is toestemming van de moeder vereist.
  • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemmen.
  • Als het kind meerderjarig is, moet alleen het kind toestemming geven.
Ga voor de erkenning langs bij Burgerzaken. Als aan alle vereisten voldaan is, wordt er een akte van aangifte en een erkenningsakte opgemaakt. 

Procedure

Een kind kan erkend worden:

  • voor de geboorte, met een attest van de gynaecoloog 
  • bij de geboorteaangifte
  • na de geboorte

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

  • identiteitskaart van de moeder en de erkenner
  • medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum (bij erkenning voor de geboorte)

Als één van de ouders geboren is in het buitenland of niet is ingeschreven in een Belgische gemeente, neem je best contact op met Burgerzaken om na te gaan welke andere documenten nog nodig zijn. 

Openingsuren & contact

Onthaal en Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP