Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap of (mee)moederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten tegenover je kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder of het kind moeten toestemming geven voor de erkenning

  • Bij de erkenning van een ongeboren kind of een kind jonger dan 12 jaar is toestemming van de moeder vereist.
  • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemmen.
  • Als het kind meerderjarig is, moet alleen het kind toestemming geven.

Procedure

Een kind kan erkend worden:

  • voor de geboorte, met een attest van de gynaecoloog 
  • bij de geboorteaangifte
  • na de geboorte

Ga voor de erkenning langs bij Burgerzaken. Als aan alle vereisten voldaan is, wordt er een akte van aangifte en een erkenningsakte opgemaakt. Deze kan je opvragen via het e-loket.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart van de moeder en de erkenner
  • medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum (bij erkenning voor de geboorte)

Als één van de ouders geboren is in het buitenland of niet is ingeschreven in een Belgische gemeente, neem je best contact op met Burgerzaken om na te gaan welke andere documenten nog nodig zijn. 

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP