Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Polio-inenting

De inenting tegen polio (kinderverlamming) is in België wettelijk verplicht sinds 1966 en moet vier keer gebeuren voor het kind de leeftijd van 18 maanden bereikt heeft.

Procedure

Een kindje kan gevaccineerd worden in een consultatiebureau van Kind en Gezin, bij de huisarts of de kinderarts.

Bedrag

In een consultatiebureau van Kind en Gezin is de inenting gratis. Bij de huisarts of kinderarts betaal je het consult.

Afhandeling

Bij de geboorteaangifte ontvang je een blanco polioattest. Bewaar dit tot het kind alle poliovaccinaties heeft gekregen. Laat dit attest na de laatste dosis invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd. Bezorg dit attest aan de dienst bevolking van de gemeente waar het kindje ingeschreven is vóór het 18 maanden wordt. Zo kan gecontroleerd worden of alle inentingen toegediend werden.

Ben je het blanco attest verloren? Bij Kind en Gezin kan je een nieuw formulier krijgen.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

LCP