Gemeente Olen

Ontruimingswerken kerkhof Olen-Centrum

De laatste jaren worden overledenen meer en meer begraven in een urnenkelder. Het aantal beschikbare vrije plaatsen op de kerkhoven raakt echter uitgeput. In Olen-Centrum is er nog plaats voor zo’n 18 urnenkelders. Daarna zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om een gedeelte van de bestaande graven te ontruimen. Zo komt er ruimte vrij voor een nieuw en voldoende ruim urneveld. De werken zullen ten vroegste begin 2016 uitgevoerd worden.

Op het plannetje dat je hieronder kan downloaden, kan je de ontruimingszone bekijken. Ook op het kerkhof zelf zijn de zone en de betrokken graven aangegeven. Het gaat om graven uit de periode 1973-1981. De betrokken graven zullen dus 35 jaar of ouder zijn bij aanvang van de werken in 2016. De wet voorziet een grafrust van minimaal 10 jaar.

Wat mogen nabestaanden voorafgaand aan de werken doen met het graf van hun dierbare? 

  • Nabestaanden mogen van 30 november 2014 tot en met 30 november 2015 bloemstukken, zerkstukken en foto’s verwijderen van het graf en meenemen. Je hoeft de gemeente hiervan niet op de hoogte te brengen.
  • Nabestaanden mogen ook de grafsteen verwijderen. Je staat zelf in voor het demontagewerk en het transport. Je brengt Technische Dienstverlening minstens twee weken op voorhand op de hoogte zodat de rust en de sereniteit op het kerkhof zo veel mogelijk bewaard kunnen blijven.

Nabestaanden die vragen hebben over het project of over een specifiek graf kunnen contact opnemen met Technische Dienstverlening.

Kan men het graf van een overledene laten verplaatsen?

Nabestaanden kunnen een overledene samen met de grafsteen laten verplaatsen naar een andere vrije plaats op het kerkhof. Dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen, de burgemeester neemt deze beslissing. Voor het opgraven en herbegraven van een lijkkist betaal je 400 euro aan de gemeente. Hou er rekening mee dat je naast dit bedrag ook nog de kosten voor de tussenkomst van de begrafenisondernemer moet betalen.

Voor alle info over het verplaatsen van een graf neem je contact op met Burgerzaken.

Hoe verloopt de ontruiming?

Het bestuur en de aannemer hechten veel belang aan een serene en respectvolle voorbereiding en uitvoering van de werken. De aannemer zal de zone van de werkzaamheden aan het zicht onttrekken met schermen. Daarna worden eerst alle resterende zerken en sierstukken afgevoerd. Vervolgens verzamelt de aannemer de aanwezige stoffelijke resten in een knekelput binnen de zone. De eigenlijke ontruimingswerken zullen een viertal dagen in beslag nemen. Gedurende deze tijd zal het kerkhof niet toegankelijk zijn voor publiek. Daarna kan de aannemer starten met het plaatsen van de urnekelders zelf en het verder inrichten van de zone met toegangspaden en groenzones.

Openingsuren & contact

Technische Dienstverlening

adres
tel.
014 23 35 72
e-mail
technische.dienstverlening@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP