Gemeente Olen

Nachtwinkel

Wil je een nachtwinkel uitbaten, dan heb je hiervoor een vestigings- en een uitbatingsvergunning nodig.

Voor wie

Voor elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat.

Voorwaarden

De voorwaarden vind je terug in de politiecodex onder titel 8.

Procedure

Je dient je aanvraag in bij Mens en Ruimte. Het bestuur beslist over de aanvraag binnen een termijn van 60 dagen vanaf de ontvangst van de volledige aanvraag.

Bedrag

Uitbaters van nachtwinkels moeten een jaarlijkse belasting betalen. Je kan het reglement downloaden onder 'belastingen, retributies en aanvullende gemeentebelastingen'.

Afhandeling

Het bestuur beslist over de aanvraag binnen een termijn van 60 dagen vanaf de ontvangst van de volledige aanvraag.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

LCP