Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Politiereglement pinksterweekend

Tijdens het pinksterweekend bruist Olen met tal van evenementen. Om deze veilig en gestructureerd te laten verlopen, keurde de gemeenteraad op 1 april 2015 een politiereglement goed.

Het gebied waarover het politiereglement van toepassing is, strekt zich uit over de ruimte omgeving van de kern van O.-L.-V.-Olen.

Voor wie

Handelaars of verenigingen die een stand of een gelegenheidsterras willen plaatsen op het openbaar domein voor verkoop van producten vragen hiervoor een vergunning aan. Sterke dranken mogen enkel geschonken worden buiten het terrein van Gladiolen en de omliggende café’s en er mag geen enkele drank geschonken worden in glas. Glazen flessen en gevaarlijke voorwerpen zijn verboden. Gebruik van warmtebronnen is onderworpen aan strikte voorwaarden.

Procedure

Als je een stand wil plaatsen tijdens het pinksterweekend moet je het ingevulde aanvraagformulier terugbezorgen aan de dienst mobiliteit en verkeer.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP