Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Erkenning als Olense vereniging

Ben je een Olense jeugd-, sport-, socioculturele vereniging of een vierdepijlerinitiatief en wil je in aanmerking komen voor een erkenning? Dan moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven in het erkenningsreglement.

Wil je een erkenningsaanvraag of hernieuwing doen? Het formulier kan je online invullen op onze website.

Indien online invullen niet mogelijk is, kan je het invulformulier hieronder downloaden en vervolgens binnenbrengen bij Vrije Tijd. 

Jaarlijks moet je de stavingsdocumenten ten laatste voor 31 januari online doorgeven of binnenbrengen bij Vrije Tijd. Indien je dit te laat doet, zal je dat jaar niet meer aanzien worden als erkende vereniging en verlies je het recht op subsidies. 

Voorwaarden

Voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals beschreven in het erkenningsreglement. 

Een volledig ingevuld dossier met de nodige stavingsdocumenten jaarlijks, tijdig indienen. 

Procedure

De betreffende adviesraad neemt het ingevulde dossier door en geeft advies. Daarna beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning. 

Bij een hernieuwing van erkenning bekijkt Vrije Tijd het dossier. Wanneer het volledig is en de nodige bijlages bevat, wordt de erkenning automatisch verlengd. 

Indien het dossier onvolledig is of te laat, wordt de erkenning ingetrokken. Hiervan ontvangt de vereniging dan bericht.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP