Gemeente Olen

Erkenning als Olense vereniging

Ben je een Olense jeugd-, sport-, socioculturele vereniging of een vierdepijlerinitiatief en wil je in aanmerking komen voor een erkenning? Dan moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven in het erkenningsreglement.

Wil je een erkenningsaanvraag of hernieuwing doen? Het formulier kan je online invullen op onze website.

Indien online invullen niet mogelijk is, kan je het invulformulier hieronder downloaden en vervolgens binnenbrengen bij Vrije Tijd. 

Jaarlijks moet je de stavingsdocumenten ten laatste voor 31 januari online doorgeven of binnenbrengen bij Vrije Tijd. Indien je dit te laat doet, zal je dat jaar niet meer aanzien worden als erkende vereniging en verlies je het recht op subsidies. 

Voorwaarden

Voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals beschreven in het erkenningsreglement. 

Een volledig ingevuld dossier met de nodige stavingsdocumenten jaarlijks, tijdig indienen. 

Procedure

De betreffende adviesraad neemt het ingevulde dossier door en geeft advies. Daarna beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning. 

Bij een hernieuwing van erkenning bekijkt Vrije Tijd het dossier. Wanneer het volledig is en de nodige bijlages bevat, wordt de erkenning automatisch verlengd. 

Indien het dossier onvolledig is of te laat, wordt de erkenning ingetrokken. Hiervan ontvangt de vereniging dan bericht.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP