Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Erkenning als Olense vereniging

Olense jeugd-, sport-, socioculturele vereniging of een vierdepijlerinitiatief die erkend willen worden, moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven in het erkenningsreglement.

Wil je een erkenningsaanvraag of hernieuwing doen? Dat kan via het e-loket. Je kan ook het formulier op deze pagina downloaden. Bezorg dit nadien ingevuld aan Vrije Tijd.

Jaarlijks moet je de stavingsdocumenten ten laatste op 31 januari online doorgeven of binnenbrengen bij Vrije Tijd. Zorg dat je dit op tijd doet zodat je de erkenning en bijhorende subsidies niet verliest. 

Procedure

De betreffende adviesraad neemt het ingevulde dossier door en geeft advies. Daarna beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning. 

Bij een hernieuwing van erkenning bekijkt Vrije Tijd het dossier. Wanneer het volledig is en de nodige bijlages bevat, wordt de erkenning automatisch verlengd. 

Indien het dossier onvolledig is of te laat, wordt de erkenning ingetrokken. Hiervan ontvangt de vereniging dan bericht.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP