Gemeente Olen

Erkenning als sportvereniging

Als je als sportvereniging in aanmerking wil komen voor een erkenning, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven in het erkenningsreglement.

Het formulier kan je online invullen via deze link.

Indien online invullen niet mogelijk is, kan je het invulformulier hieronder downloaden en vervolgens binnenbrengen bij Vrije Tijd. 

Jaarlijks moet je de stavingsdocumenten ten laatste voor 1 oktober online doorgeven of binnenbrengen bij Vrije Tijd. Indien je dit te laat doet,, zal je het jaar daaropvolgend niet meer aanzien worden als erkende sportvereniging. 

Voorwaarden

Voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals beschreven in het erkenningsreglement. 

Een volledig ingevuld dossier met de nodige stavingsdocumenten jaarlijks, tijdig indienen. 

Procedure

De sportraad neemt het ingevulde dossier door en geeft advies. Daarna beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning. 

Bij een hernieuwing van erkenning bekijkt Vrije Tijd het dossier. Wanneer het volledig is en de nodige bijlages bevat, wordt de erkenning automatisch verlengd. 

Indien het dossier onvolledig is of te laat, wordt de erkenning ingetrokken. Hiervan ontvangt de vereniging dan bericht.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP