Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidies voor noodhulp

Het lokaal bestuur wil een bijdrage geven voor de hulp in noodsituaties in de vorm van subsidies.

De mondiale adviesraad houdt nieuwsberichten over natuurrampen en andere noodsituaties in het oog, evalueert noodhulpvragen van ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties en adviseert het lokaal bestuur.

Wat is noodhulp?

Noodhulp is hulp aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. Het primaire doel van de hulp is het redden van levens, verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP