Gemeente Olen

Oud-strijders, premie

Bij het overlijden van een oud-strijder kan de gemeentelijke tegemoetkoming uitbetaald worden aan de echtgenote van de overledene, de kinderen of een andere rechthebbende (al dan niet familielid) die de begrafenisonkosten van de overledene betaald heeft en kan aantonen dat de overledene behoorde tot een statuut omschreven in artikel 1. aanvragen bij het gemeentebestuur.

Voor wie

- erkende oud-strijders van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945

- erkende politieke gevangenen van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945

- erkende oorlogsinvaliden van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945 - erkende civielarbeiders van de oorlog 1914-1918 - erkende weerstanders van de oorlog 1940-1945

- erkende werkweigeraars in de oorlog van 1940-1945

- erkende weggevoerden in de oorlog van 1940-1945

Voorwaarden

De overledene moet op het ogenblik van het overlijden voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

- minstens één jaar ingeschreven staan in de bevolkingsregisters van de gemeente Olen

- in een zorg- of bejaardeninstelling buiten het Olens grondgebied wonen maar onmiddellijk daaraan voorafgaand minstens één jaar ingeschreven geweest zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Olen

Procedure

De echtgenote van de overledene, de kinderen of een andere rechthebbende (al dan niet familielid) die de begrafenisonkosten van de overledene betaald heeft moet aantonen dat de overledene behoorde tot het statuut waarvoor een premie kan bekomen worden.

Bedrag

De premie bedraagt 160 euro.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP