Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Werkingssubsidies sport

Update werkjaar 2019 - 2020

Omdat verenigingen voor heel wat uitdagingen staan om het werkjaar veilig op te starten, willen we de administratieve verplichtingen tot een minimum herleiden.

Daarom besliste de gemeenteraad om eenmalig, voor het werkingsjaar waarin de eerste COVID-19-crisis (maart tot en met juni 2020) impact had, af te wijken van het puntenstelsel op basis waarvan de werkingssubsidies berekend worden.

Je hoeft dit jaar dus geen volledig aanvraagdossier met bewijsstukken in te dienen. Je ontvangt de werkingssubsidie op basis van het aantal punten dat je verenigingen behaalde in het laatst goedgekeurde subsidiedossier. Het volstaat om ons laatste op 1 oktober de verkorte aanvraag te bezorgen. Ten laatste eind december ontvang je de werkingssubsidies.

Werkingssubsidies sport

Erkende Olense verenigingen die voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden komen jaarlijks in aanmerking voor een werkingssubsidie.

De werkingssubsidie wordt berekend op basis van een subsidiereglement bestaande uit kwalitatieve criteria. Dit subsidiereglement kan je hier raadplegen.

Voor wie

Enkel erkende Olense verenigingen die voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden komen in aanmerking.

Voorwaarden

Erkende Olense verenigingen kunnen best eerst hun erkenning hernieuwen vooraleer zij een aanvraag tot subsidies doen. De erkenning geldt voor het werkingsjaar dat start in januari. Je hebt hiervoor nog tijd tot 28 december. Toch raden wij aan om dit gelijktijdig met de subsidieaanvraag al in orde te brengen. 

Je erkenning hernieuwen kan je hier

Procedure

De subsidieerbare periode loopt telkens van 1 juli tot en met 30 juni (sportseizoen). Na afloop van het seizoen heb je als vereniging tijd tot en met 1 oktober om een aanvraagformulier, inclusief de nodige bijlagen, te bezorgen aan Vrije Tijd. Dit kan online of via het invulformulier. 

Je kan best gelijktijdig de erkenning vernieuwen voor het komende werkingsjaar. Deze hernieuwing kan je hier online aanvragen.

De aanvraag voor werkingssubsidies online kan je hier doen of download het invulformulier en bezorg het ingevuld terug aan Vrije Tijd. 

Daarnaast vind je ook de invulformulieren voor diploma's van jeugdsporters hieronder terug (bijlage 14).

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP