Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Afkoppelen hemel- en afvalwater bij aanleg openbare riolering

Er wordt in jouw straat riolering gelegd? Dan is de volgende info erg nuttig.

  • Heb je nu nog geen riolering in de straat maar komt er een zogenaamd 'gescheiden stelsel', met aparte afvoerleidingen voor afvalwater en regenwater? (bv. in Geelseweg)
  • Of heb je nu een zogenaamd 'gemengd stelsel' waarbij afvalwater en regenwater samen via één buis wegvloeien en komt er een 'gescheiden stelsel' met aparte afvoerleidingen voor afvalwater en regenwater?

Binnen de gemeente is er een reglement voor het aansluiten van jouw perceel op de riolering. Maar, aangezien het hier over een nieuwe aanleg gaat, vervallen deze kosten. Met andere woorden: de aansluitingskosten op het nieuwe rioleringsstelsel zijn gratis voor jou.

Naast de aansluitingskosten zijn er de afkoppelingskosten. Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in jouw straat moet je volgens de wet je regen- en afvalwater afkoppelen. Afkoppelen wil zeggen dat het regenwater apart moet aangesloten worden op de gracht en dat het afvalwater apart moet aangesloten worden op de riolering. Dit om te vermijden dat er vervuild water in de gracht terechtkomt.

Geen zorg: een afkoppelingsdeskundige komt tijdig en gratis bij jou langs om je zorgvuldig te informeren. Deze werken zijn ten laste van de eigenaar, maar het lokaal bestuur van Olen voorziet wel een subsidie.

Hoeveel gaat de afkoppeling mij kosten?

Dat hangt ervan af. Je moet eigenlijk alleen betalen als de afkoppelingskosten hoger liggen dan het subsidiebedrag van het lokaal bestuur van Olen.

  • Als je de werken voor de afkoppeling zelf laat uitvoeren, krijg je enkel de materiaalkosten terugbetaald. De subsidie van de gemeente Olen daarvoor bedraagt maximum 750 euro. De kostprijs verneem je van de afkoppelingsdeskundige. Ook moet je zelf instaan voor een keuring.
  • Als je de werken voor de afkoppeling laat uitvoeren door Aquafin, bedraagt de subsidie van de gemeente Olen voor de werken, inclusief materiaalkosten, maximum 1.500 euro. De kostprijs verneem je van de afkoppelingsdeskundige. Aquafin zorgt voor de keuring. 

De informatie over de voorwaarden en het bedrag van de tussenkomst vind je in het gemeentelijk reglement dat je in de rubriek 'Downloads' kan raadplegen.

Openingsuren & contact

Technische Dienstverlening

LCP