Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Afkoppelen hemel- en afvalwater bij aanleg openbare riolering

Er wordt in jouw straat riolering gelegd? Dan is de volgende info erg nuttig.

  • Heb je nu nog geen riolering in de straat maar komt er een zogenaamd 'gescheiden stelsel', met aparte afvoerleidingen voor afvalwater en regenwater? (bv. in Geelseweg)
  • Of heb je nu een zogenaamd 'gemengd stelsel' waarbij afvalwater en regenwater samen via één buis wegvloeien en komt er een 'gescheiden stelsel' met aparte afvoerleidingen voor afvalwater en regenwater?

Binnen de gemeente is er een reglement voor het aansluiten van jouw perceel op de riolering. Maar, aangezien het hier over een nieuwe aanleg gaat, vervallen deze kosten. Met andere woorden: de aansluitingskosten op het nieuwe rioleringsstelsel zijn gratis voor jou.

Naast de aansluitingskosten zijn er de afkoppelingskosten. Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in jouw straat moet je volgens de wet je regen- en afvalwater afkoppelen. Afkoppelen wil zeggen dat het regenwater apart moet aangesloten worden op de gracht en dat het afvalwater apart moet aangesloten worden op de riolering. Dit om te vermijden dat er vervuild water in de gracht terechtkomt.

Geen zorg: een afkoppelingsdeskundige komt tijdig en gratis bij jou langs om je zorgvuldig te informeren. Deze werken zijn ten laste van de eigenaar, maar het lokaal bestuur van Olen voorziet wel een subsidie.

 

Hoeveel gaat de afkoppeling mij kosten?

Dat hangt ervan af. Je moet eigenlijk alleen betalen als de afkoppelingskosten hoger liggen dan het subsidiebedrag van het lokaal bestuur van Olen.

  • Als je de werken voor de afkoppeling zelf laat uitvoeren, krijg je enkel de materiaalkosten terugbetaald. De subsidie van de gemeente Olen daarvoor bedraagt maximum 750 euro. De kostprijs verneem je van de afkoppelingsdeskundige. Ook moet je zelf instaan voor een keuring.
  • Als je de werken voor de afkoppeling laat uitvoeren door Aquafin, bedraagt de subsidie van de gemeente Olen voor de werken, inclusief materiaalkosten, maximum 1.500 euro. De kostprijs verneem je van de afkoppelingsdeskundige. Aquafin zorgt voor de keuring. 

De informatie over de voorwaarden en het bedrag van de tussenkomst vind je in het gemeentelijk reglement dat je in de rubriek 'Downloads' kan raadplegen.

 

Openingsuren & contact

Technische Dienstverlening

adres
tel.
014 23 35 72
e-mail
technische.dienstverlening@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP