Gemeente Olen

Adviesraad gezonde gemeente

De adviesraad gezonde gemeente volgt het gezondheidsbeleid op en geeft advies aan het lokaal bestuur.

De doelstellingen van dit overleg zijn:

  • de netwerking, samenwerking en afstemming tussen partners stimuleren.
  • de intersectoraliteit stimuleren door uitwisseling met andere sectoren, in het bijzonder de welzijnssector.
  • het gezamenlijk aansturen en uitvoeren van een integraal gezondheidsbeleid in Olen
  • het gemeentelijk beleid op eigen initiatief of op verzoek adviseren vanuit het gezondheidsoogpunt en knelpunten signaleren
  • aandacht schenken aan de hele Olense bevolking met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Openingsuren & contact

Gezondheid

LCP