Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 30 september.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Werkgroep gezondheid

De werkgroep gezondheid volgt het gezondheidsbeleid op en werkt activiteiten over gezondheid uit.

De doelstellingen van dit overleg zijn:

  • Het netwerken, de samenwerking en afstemming tussen partners stimuleren.
  • De intersectoraliteit stimuleren door uitwisseling met andere sectoren, in het bijzonder de welzijnssector.
  • Nadenken over het ontwikkelen van een integraal gezondheidsbeleid in Olen.
  • Het gemeentelijk beleid adviseren vanuit het gezondheidsoogpunt en knelpunten signaleren.
  • Activiteiten rond gezondheid mee helpen opzetten.
  • Aandacht schenken aan de hele Olense bevolking met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Voor wie

Iedereen die in gezondheid geïnteresseerd is, kan deel uitmaken van de werkgroep. De werkgroep organiseert activiteiten voor alle inwoners van Olen.

Voorwaarden

Zowel professionelen als niet-professionelen zijn welkom om een actieve bijdrage te leveren aan een goede gezondheid van Olenaars.

Procedure

Ligt gezondheid je nauw aan het hart en wens je je mee in te zetten voor een gezonder Olen, neem dan contact op met het lokaal dienstencentrum Komie Geire:

Openingsuren & contact

lokaal dienstencentrum Komie Geire

adres
tel.
014 26 41 14
e-mail
komie.geire@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP