Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Werkgroep gezondheid

De werkgroep gezondheid volgt het gezondheidsbeleid op en werkt activiteiten over gezondheid uit.

De doelstellingen van dit overleg zijn:

  • Het netwerken, de samenwerking en afstemming tussen partners stimuleren.
  • De intersectoraliteit stimuleren door uitwisseling met andere sectoren, in het bijzonder de welzijnssector.
  • Nadenken over het ontwikkelen van een integraal gezondheidsbeleid in Olen.
  • Het gemeentelijk beleid adviseren vanuit het gezondheidsoogpunt en knelpunten signaleren.
  • Activiteiten rond gezondheid mee helpen opzetten.
  • Aandacht schenken aan de hele Olense bevolking met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Voor wie

Iedereen die in gezondheid geïnteresseerd is, kan deel uitmaken van de werkgroep. De werkgroep organiseert activiteiten voor alle inwoners van Olen.

Voorwaarden

Zowel professionelen als niet-professionelen zijn welkom om een actieve bijdrage te leveren aan een goede gezondheid van Olenaars.

Procedure

Ligt gezondheid je nauw aan het hart en wens je je mee in te zetten voor een gezonder Olen, neem dan contact op met het lokaal dienstencentrum Komie Geire:

Openingsuren & contact

Lokaal dienstencentrum Komie Geire

LCP