Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Retributiereglement brandweerzone

De zoneraad van de brandweerzone Kempen keurde het retributiereglement voor interventies van de brandweer goed. Het retributietarief is in alle gemeenten van de zone hetzelfde. Sommige interventies van de brandweer zijn gratis, voor andere moet de gebruiker betalen. Uiteraard blijven interventies voor de bestrijding van brand, ontploffing, rampen en andere situaties waarbij mensen in gevaar zijn gratis. 

 

Voorwaarden

Gratis dienstverlening
Volgende interventies zijn in 2017 nog gratis:

 • brand bestrijden;
 • hulp bij dreigend brand- of ontploffingsgevaar;
 • mensen beschermen of redden uit liften, onder puin, uit een gekneld voertuig,  drenkelingen,…;
 • hulp aan ambulanciers bij dringend ziekenvervoer (bij uitzonderlijke omstandigheden);
 • redden van dieren in nood;
 • eerste interventie voor een slecht werkend branddetectiesysteem;
 • hulp bij overstromingen en rampen zoals leegpompen van kelders bij wateroverlast tijdens een overstroming;
 • wanneer je 'te goeder trouw' de hulpdiensten verwittigt, bijvoorbeeld bij rookontwikkeling die niet afkomstig blijkt van een brand maar een barbecue of een gasreuk waarbij niets aan de hand blijkt.

 

Betalende dienstverlening

Voor volgende interventies of taken vraagt de brandweer een tussenkomst in de kosten:

 • vervoer van zieken en gewonden met de ziekenwagen;
 • hulp aan ambulanciers bij niet-dringend ziekenvervoer;
 • tussenkomsten op vraag van politie voor de uitschakeling van inbraakalarmen;
 • de tweede of volgende interventie binnen het jaar door een slecht werkend branddetectiesysteem;
 • bestrijden en voorkomen van vervuiling;
 • het onschadelijk maken of vernietigen van wespennest(en);
 • opruimen van de rijweg na een verkeersongeval, verlies van lading,…;
 • tussenkomen bij schadegevallen door slecht onderhoud of een technisch defect, bijvoorbeeld loshangende dakgoten;  
 • technische interventies die niet bedoeld zijn om mensen te beschermen of te redden zoals het afdekken van een gebouw met zeil;
 • preventieadvies: je vraagt dit aan via www.brandweerzonekempen.be. Op deze manier weet je ook onmiddellijk wat de kosten zijn voor het advies. In vergunningsdossiers vraagt de gemeente dit advies aan. Bij complexe vergunningsdossiers is het raadzaam om voorafgaandelijk advies in te winnen bij het lokaal bestuur.

Bedrag

Je kan het retributiereglement van de brandweer hier raadplegen.

Afhandeling

De kosten van een interventie zijn voor diegene in wiens voordeel dit gebeurde: de eigenaar of de huurder van een pand, de eigenaar van een auto, de eigenaar van het dossier waarvoor een preventieadvies noodzakelijk is, … Het maakt niet uit of deze persoon al dan niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis waarvoor de hulp van de brandweer nodig was. De kosten zijn dus niet noodzakelijk voor diegene die de brandweer opbelt, wel voor diegene in wiens voordeel de interventie gebeurde.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP