Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Orgaandonatie

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen kunnen je organen mogelijk gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt.

Er zijn vier types van donatie:

  1. Orgaandonatie voor transplantatie (= wegnemen van organen)
  2. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie (= wegnemen van weefsel en cellen)
  3. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen (= wegnemen van organen, weefsel, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald)
  4. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek (= wegnemen van organen, weefsel, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald)

Type 4 (donatie van lichaamsmateriaal voor onderzoek) is echter niet hetzelfde als je lichaam afstaan aan een universiteit, faculteit geneeskunde, voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Het één heeft niets met het ander te maken. Wil je je lichaam afstaan aan een universiteit, dan moet je dit met de universiteit regelen.

Het is mogelijk om je zowel op te geven als orgaandonor, als om je lichaam af te staan voor de wetenschap. Als je organen in voldoende goede staat zijn voor orgaantransplantatie, zal dit voorrang krijgen op lichaamsafstand voor de wetenschap.

Voor wie

Sedert 1987 is in België een wet van kracht die het wegnemen en transplanteren van organen regelt. Die wet zegt: ‘Zwijgen is toestemmen’. 

Dat betekent dat elke burger die in het bevolkingsregister is ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), automatisch een potentiële orgaandonor is, tenzij:

  • hij dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens zijn leven
  • zijn naaste familieleden (kinderen, ouders, partner) zich ertegen verzetten

Om te voorkomen dat je naaste familieleden, na je dood, de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je een verklaring afleggen inzake donatie, waarbij je akkoord gaat met een eventuele wegneming van lichaamsmateriaal of waarbij je je hiertegen verzet.

Voorwaarden

  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of langer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister
  • In staat zijn om je wil te kennen te geven en voldoende maturiteit hebben om een dergelijke beslissing te nemen (minderjarigen vanaf 12 jaar worden dus niet uitgesloten)

Procedure

Je kan je verklaring online registreren via de website www.mijngezondheid.belgie.be Je hebt je identiteitskaart nodig om verbinding te maken met de centrale database.

Of je kan een verklaring ondertekenen en laten registreren bij je huisarts of bij het gemeentebestuur waar je gedomicilieerd bent.

Je kiest voor elk van de vier donatietypes of je verzet aantekent of dat je uitdrukkelijk je toestemming geeft voor donatie. Je keuzes worden opgeslagen in een database die in geval van overlijden zal worden geraadpleegd vooraleer een eventuele verwijdering van lichaamsmateriaal plaatsvindt.

Je kan op elk moment je keuze veranderen door een nieuwe verklaring te (laten) registreren.

Uitzonderingen

Minderjarigen en personen die zich moeten laten vertegenwoordigen door een derde kunnen hun verklaring enkel laten registreren bij het gemeentebestuur.

Wat meebrengen

Je legt je identiteitskaart voor om een verklaring te laten registreren bij de huisarts of het gemeentebestuur.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP