Gemeente Olen

Subsidie instellingen en scholen voor gehandicapten

Voor wie

Het lokaal bestuur verleent vanaf 2017 een subsidie aan:

  • erkende instellingen en voorzieningen voor gehandicapten, die inwoners uit Olen opnemen;
  • scholen voor buitengewoon onderwijs waar inwoners uit Olen ingeschreven zijn.

Voorwaarden

De subsidie bedraagt 8 euro per jaar per gehandicapte uit Olen die in een erkende instelling is opgenomen of als leerling is ingeschreven in een school voor buitengewoon onderwijs met een minimum van 25 euro per instelling.

Per gehandicapte kan er slechts één subsidie worden uitbetaald. De subsidie moet jaarlijks aangevraagd worden door de rechthebbende instelling of school en moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 2250 Olen.

Procedure

De subsidie wordt uitbetaald op de rekening van de instelling of van de school. Dit gebeurt na voorlegging van een lijst met vermelding van naam, voornaam en geboortedatum van de ingeschreven personen op datum van 1 september en bevestigd door de directie van de instelling of school.

Openingsuren & contact

Financiën

adres
tel.
014 27 95 19
e-mail
financien@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP