Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor gezins- en/of bejaardenhulp en thuiszorg

Voor wie

Het lokaal bestuur verleent vanaf 2017 een subsidie aan diensten voor gezins- en/of bejaardenhulp en thuiszorg, voor prestaties door verzorgenden en geleverd op het grondgebied van Olen voor inwoners van Olen.

Voorwaarden

De subsidiëring gebeurt op basis van de prestaties geleverd in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitbetaling (= het budgetjaar).

Procedure

De subsidie per dienst wordt berekend aan de hand van volgende formule:
bedrag goedgekeurd budget wordt gedeeld door het jaartotaal van het aantal uren prestaties geleverd door de diverse diensten samen en vermenigvuldigd met het jaartotaal van het aantal prestaties geleverd per dienst.

De subsidiëring wordt uitbetaald op de rekening van de dienst na voorlegging van:

  • een lijst van prestaties geleverd in het jaar voorafgaand aan het budgetjaar op het grondgebied van Olen met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, adres en het aantal geleverde prestatie-uren;
  • een ingevulde en ondertekende verklaring.

De gegevens moeten uiterlijk op 15 september van het budgetjaar voorgelegd worden.

Openingsuren & contact

Financiën

adres
tel.
014 27 95 19
e-mail
financien@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP