Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Leegstand en verwaarlozing: voorkomen en bestrijden

Leegstand en verwaarlozing

Woningen en gebouwen staan soms lange tijd leeg. De eigenaar van zo'n pand loopt niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar ziet mogelijk ook de waarde van het pand dalen. Bovendien vormt deze leegstand een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning.

Het is ook mogelijk dat woningen en gebouwen langdurig niet onderhouden worden. Verwaarloosde woningen en gebouwen hebben een negatieve impact op de leef- en woonomgeving en vormen een bron van ergernis bij de buren en de omgeving.

Lokaal bestuur doet inspanningen

Daarom wil het lokaal bestuur de langdurige leegstand, evenals de verwaarlozing van woningen en gebouwen voorkomen en de eigenaars van deze panden ondersteunen om deze panden op te knappen en/of opnieuw op de woningmarkt te brengen. Zo kan de eigenaar bijvoorbeeld renovatiepremies aanvragen om zijn leegstaand en/of verwaarloosd pand terug in orde te brengen. Indien de situatie van leegstand en/of verwaarlozing daarentegen blijft aanhouden, zal het lokaal bestuur genoodzaakt zijn om het pand op te nemen in het leegstandsregister en/of het register van verwaarloosde panden en eventueel een heffing op te leggen. Met dit beleid wenst het lokaal bestuur het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen gedeeltelijk in te vullen.

Het leegstandsbeleid is voor Olen geen nieuw gegeven. Het lokaal bestuur voert sinds 2010 een beleid voor leegstaande woningen en gebouwen. Aangezien dit beleid het beoogde resultaat oplevert en eigenaars van een leegstaand pand effectief aanzet tot actie, wenst het lokaal bestuur dezelfde lijn aan te houden. Op de gemeenteraadszitting van 7 juni 2017 werd het leegstandsreglement geactualiseerd en goedgekeurd.

Het beleid voor verwaarloosde woningen en gebouwen betreft een nieuwe bevoegdheid die overgedragen werd van het Vlaamse Gewest naar het lokaal bestuur. Vanaf 1 juli 2017 zal het lokaal bestuur van Olen eveneens inzetten op de voorkoming en bestrijding van verwaarloosde panden op het grondgebied. Voor de vaststelling van verwaarloosde panden, alsook voor de heffing en de eventuele vrijstellingen werd een nieuw reglement opgemaakt, analoog aan het leegstandsreglement. Het reglement op verwaarloosde woningen en gebouwen werd eveneens goedgekeurd op de gemeenteraadszitting van 7 juni 2017.

IOK neemt actieve rol op

Het lokaal bestuur heeft de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van zowel het leegstandsregister, als het register met verwaarloosde panden, overgedragen aan de Intergemeentelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Concreet wil dit zeggen dat IOK volgende dingen doet: de vaststelling van leegstand en verwaarlozing, de opmaak en het bijhouden van het leegstandsregister en het register van verwaarloosde panden, de beroepsprocedure én de aanvragen tot schrapping. De heffing op leegstaande en verwaarloosde panden, evenals de vrijstellingen blijven een bevoegdheid van het lokaal bestuur. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Omgeving, 014 22 47 60, omgeving@olen.be.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP