Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Begraven worden in Olen

In Olen kan je kiezen tussen volgende begravingen:

 • begraving in volle grond
 • plaatsing in columbarium
 • begraving in urneveld
 • asverstrooiing
 • bijbegraving asurne in volle grond
 • bijbegraving asurne in urneveld
 • bijzetting asurne in columbarium

De begraving op het kerkhof kan:

 • alle werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur
 • zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur

Er worden geen begravingen gedaan op feest- en brugdagen.

 

Afspraken Olense begraafplaatsen

De gemeente onderhoudt de grasperken en de beplanting op de begraafplaatsen. Om de begraafplaatsen netjes te houden, vragen wij om volgende afspraken te respecteren:

 • Verwijder onfrisse en afgestorven bloemen, planten en kronen.
 • Plaats kronen en bloemen niet in glazen omhulsel.
 • Plaats geen afsluitingen of omheiningen rond de graven.
 • Leg of strooi geen materiaal (kiezel, boomschors,...) rond de graven. Dat is moeilijk voor het onderhoud van de begraafplaats.
 • Kniel- en bidbanken zijn niet toegelaten.
 • Scheefstaande en omgevallen grafstenen of andere graftekens moet je ten laatste 14 dagen voor Allerheiligen rechtzetten of verwijderen.

Lees zeker de politiecodex na voor meer info.

Concessies

Tot 1995 kon je een grafconcessie aanvragen voor een overleden familielid of voor jezelf. Dat betekent dat het graf voor een bepaalde termijn blijft bestaan.

Je kan geen nieuwe concessies aanvragen. Bestaande concessies kan je wel blijvend verlengen. Download het reglement of de infobrochure voor meer info. Ook de verschillende aanvraagformulieren vind je op deze pagina.

Naamplaatje strooiweide

Op de begraafplaats staat naast de strooiweide een gedenksteen. Hierop kan je een naamplaatje laten aanbrengen. Contacteer de begrafenisondernemer voor meer informatie.

Laatste wilsbeschikking

Je kan op voorhand zelf bepalen wat er met jouw lichaam moet gebeuren. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). 

Openingsuren & contact

Burgerzaken

LCP