Gemeente Olen

Concessies

Als men een overledene laat begraven in een concessie, betekent dit dat het graf gedurende een vooraf bepaalde termijn zal blijven bestaan. Tussen 1961 en 1995 kon je zo in Olen voor een periode van 50 jaar een grafconcessie aanvragen voor een overleden familielid of voor jezelf. In de jaren 90 bestonden er ook columbariumconcessies. In 1951 werd er al een grafconcessie toegekend aan de familie Leemans, oprichter van de fabriek Compagnie Industrielle Union.

In 1995 besliste de toenmalige gemeenteraad om de mogelijkheid voor graf- en columbariumconcessies af te schaffen. De bestaande concessies blijven echter verlengbaar door de nabestaanden.

In oktober 2012 keurde de gemeenteraad een reglement op concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen goed. Hierin worden de regels vastgelegd voor de volgende zaken die te maken hebben met bestaande concessies:

  • hernieuwing van een concessie naar aanleiding van een bijbegraving of bijzetting
  • hernieuwing van een concessie naar aanleiding van vervaldatum voor concessies, verleend tussen 1961 en 1995
  • hernieuwing van een concessie naar aanleiding van vervaldatum voor eeuwigdurende concessies
  • voortijdige beëindiging van concessies op vrijwillige basis
  • voortijdige beëindiging van concessies op basis van verwaarlozing van een graf
  • terugneming van een perceel of nis van en concessie wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden
  • opruiming van vervallen of beëindigde concessies
  • graven van gesneuvelden van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945

Gedetailleerde uitleg alsook het reglement en de aanvraagformulieren vind je onderaan terug.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP