Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Beweegtoestellen in tuin pastorie

Maak vrij en gratis gebruik van de vijf fit- en beweegtoestellen. Je kan ze vergelijken met fitnesstoestellen.

Regelmatig bewegen heeft immers een positieve invloed op de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Speciaal daarom plaatst het lokaal bestuur beweegtoestellen in de tuin van de pastorie.

Voor wie

Iedereen mag ervan gebruikmaken, maar de beweegtoestellen zijn vooral geschikt voor 50-plussers.

Meer info

Lokaal bestuur heeft extra aandacht voor mobiliteit burgers

Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om dit voor iedereen mogelijk te maken, heeft het lokaal bestuur aandacht voor de mobiliteit en beweeglijkheid van burgers.

Zo organiseert het jaarlijks activiteiten in verband met valpreventie voor senioren, zijn er verschillende beweegactiviteiten en werkt het aan de veiligheid via de voetgangerscirkels op centrale plaatsen in de dorpskom. Ook via de beweegtoestellen wil het lokaal bestuur proberen bij te dragen een aan betere mobiliteit van de senioren.

Openingsuren & contact

Lokaal dienstencentrum Komie Geire

LCP