Gemeente Olen

My Enterprise - wijzig nu zelf vlotter KBO-gegevens

Juiste en actuele informatie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geeft je onderneming een positief imago. Het vereenvoudigt een groot deel van de administratieve stappen.

De toepassing My Enterprise bied je op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier rechtstreeks toegang tot de gegevens van je onderneming in de KBO. Een aantal van die gegevens beheer je zelf, altijd, overal en gratis.

Daarnaast kunnen door jouw aangewezen personen via My Enterprise beveiligde toegang krijgen tot de privégegevens van je onderneming (met hun elektronische identiteitskaart of een burgertoken).

Voor wie

Heel wat gegevens van je onderneming in de KBO zijn openbaar. Dat betekent dat ze zowel voor overheidsdiensten als voor privé-instellingen (zoals banken) toegankelijk zijn. Zelfs je klanten kunnen ze raadplegen …

Het is dus belangrijk dat je ervoor zorgt dat deze informatie correct is. My Enterprise helpt je om je gegevens gemakkelijk elektronisch te updaten.

Voorwaarden

Om de foutieve gegevens van je onderneming te laten verbeteren, moeten ze:

  • gaan over je eigen onderneming;
  • niet overeenstemmen met de werkelijke toestand, hoewel je onderneming alle wettelijke verplichtingen heeft vervuld;
  • ingevoerd zijn voor 1 juli 2003 (voor handelsondernemingen) of voor 30 juni 2009 (voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht).

Als aan een van deze voorwaarden niet voldaan is, wordt je dossier niet behandeld.

Procedure

Gebruik bij voorkeur de toepassing "My Enterprise" om de foutieve gegevens van je onderneming te corrigeren.

  1. Log in bij My Enterprise.

  2. Geef de nodige verbeteringen in.

  3. Voeg de nodige bewijsstukken toe indien deze gevraagd worden binnen de toepassing.

Je aanvraag wordt onderzocht. De aanpassingen worden doorgevoerd als aan de voorwaarden is voldaan. Via het door jou opgegeven e-mailadres zal de beheersdienst KBO je informeren wanneer de verbetering is behandeld.

Indien je geen gebruik kunt maken van My Enterprise, kun je uitzonderlijk de aanpassingen ook via formulieren aanvragen. Contacteer hiertoe de KBO Helpdesk.

Hou er rekening mee dat de digitale aanvragen via My Enterprise eerst behandelend worden.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP