Gemeente Olen

Subsidie veiligheidsinitiatieven op fuiven en evenementen

Het lokaal bestuur wil samen met organisatoren de veiligheid van evenementen verhogen door hen enerzijds te adviseren en anderzijds te stimuleren de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. De subsidiëring van veiligheidsinitiatieven is een financiële stimulans.

Als je activiteit voldoet aan de voorwaarden van het reglement, kan je een subsidie krijgen voor het inzetten van erkende bewakingsondernemingen en/of een medische hulppost en/of het voorzien van brandblusapparaten op fuiven en evenementen.

 

 

Voor wie

Olense erkende verenigingen

Voorwaarden

 • De organisator is een Olense erkende vereniging.
 • De fuif of het evenement heeft plaats op het grondgebied van de gemeente Olen.
 • De fuif of het evenement is vrij toegankelijk voor iedereen. De toelage kan bijgevolg niet aangevraagd worden voor privé-initiatieven.
 • De organisator verwacht meer dan 500 bezoekers op de fuif of het evenement.
 • Indien van toepassing moeten de adviezen van de veiligheidsdiensten opgevolgd worden.
 • De fuif of het evenement en het inzetten van een professionele bewakingsonderneming is tijdig en uiterlijk 60 kalenderdagen voor de activiteit aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier.
 • Het inzetten van een professionele bewakingsonderneming voor toegangscontrole is uiterlijk 30 kalenderdagen voor de activiteit aangevraagd bij team Vrije Tijd.
 • In geval van mogelijke controles van kledij en handbagage, wordt en namenlijst van de personen die deze controles zullen uitvoeren vooraf aan Vrije Tijd bezorgd.
 • De organisator sluit een schriftelijke bewakingsovereenkomst met de betrokken bewakingsonderneming af en kan deze voorleggen.
 • De erkende bewakingsonderneming en vertegenwoordiger van het evenement maken een bewakingslijst op waarop de professionele bewakingsagenten zich schriftelijk bij het begin en einde van hun opdracht op hun werkpost registeren.
 • Op plaatsen waar twee of meer professionele bewakingsagenten werken, moet de bewakingsonderneming een postchef aanstellen.

Procedure

Vraag de subsidie ten laatste twee maanden na de activiteit aan bij Vrije Tijd via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Bij de aanvraag voeg je de factuur op naam van de vereniging en een bewijs van betaling toe.

Bedrag

De subsidie bedraagt de helft van de totale kost met een maximum van:

 • 1.000 euro voor het inzetten van erkende bewakingsondernemingen
 • 200 euro voor het voorzien van een medische hulppost
 • 200 euro voor het voorzien van brandblusapparaten

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP