Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie veiligheidsinitiatieven op fuiven en evenementen

Het lokaal bestuur wil samen met organisatoren de veiligheid van evenementen verhogen door hen enerzijds te adviseren en anderzijds te stimuleren de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. De subsidiëring van veiligheidsinitiatieven is een financiële stimulans.

Als je activiteit voldoet aan de voorwaarden van het reglement, kan je een subsidie krijgen voor het inzetten van erkende bewakingsondernemingen of een medische hulppost, voor het voorzien van brandblusapparaten en/of het voorzien van brandveilige tenten op fuiven en evenementen.

Voor wie

Olense erkende verenigingen en buurtcomités.

Voorwaarden

 • De organisator is een Olense erkende vereniging of een Olens buurtcomité.
 • De fuif of het evenement heeft plaats in Olen.
 • De fuif of het evenement is vrij toegankelijk voor iedereen. De toelage kan bijgevolg niet aangevraagd worden voor privé-initiatieven.
 • De organisator verwacht meer dan 100 bezoekers op de fuif of het evenement.
 • Indien van toepassing moeten de adviezen van de veiligheidsdiensten opgevolgd worden.
 • De fuif of het evenement en het inzetten van een professionele bewakingsonderneming is tijdig en uiterlijk 60 kalenderdagen voor de activiteit aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier.
 • Het inzetten van een professionele bewakingsonderneming voor toegangscontrole is uiterlijk 30 kalenderdagen voor de activiteit aangevraagd bij team Vrije Tijd.
 • In geval van mogelijke controles van kledij en handbagage, wordt en namenlijst van de personen die deze controles zullen uitvoeren vooraf aan Vrije Tijd bezorgd.
 • De organisator sluit een schriftelijke bewakingsovereenkomst met de betrokken bewakingsonderneming af en kan deze voorleggen.
 • De erkende bewakingsonderneming en vertegenwoordiger van het evenement maken een bewakingslijst op waarop de professionele bewakingsagenten zich schriftelijk bij het begin en einde van hun opdracht op hun werkpost registeren.
 • Op plaatsen waar twee of meer professionele bewakingsagenten werken, moet de bewakingsonderneming een postchef aanstellen.

Procedure

Vraag de subsidie ten laatste twee maanden na de activiteit aan bij Vrije Tijd via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Bij de aanvraag voeg je de factuur op naam van de vereniging en een bewijs van betaling toe.

Bedrag

De subsidie bedraagt de helft van de totale kost met een maximum van:

 • 1.000 euro voor het inzetten van erkende bewakingsondernemingen
 • 200 euro voor het voorzien van een medische hulppost
 • 200 euro voor het voorzien van brandblusapparaten
 • 500 euro voor het huren van brandveilige tenten kleiner dan 50 m²
 • 1.500 euro voor de aankoop van brandveilige tenten kleiner dan 50 m² of de aankoop van brandveilige zeilen om van een bestaande tent kleiner dan 50 m² een brandveilige tent te maken

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP